Home

Beste ouder,

De aanmeldingsperiode is afgelopen. Indien je hebt aangemeld, ontvang je per post een toewijzingsbericht. In de periode 4-26 mei schrijf je daarmee in in de toegewezen school. Voor kinderen die niet aangemeld werden, begint de vrije inschrijvingsperiode op 29 mei.

----------------------

CORONA update:

 • Door de maatregelen rond het coronavirus zijn alle inschrijvingen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is opgeschort. 
 • Tot en met 26 mei kunnen ouders hun aangemelde en toegewezen kind(eren) inschrijven op afstand. Zij zijn daarvoor uitgenodigd via een e-mailbericht door de toegewezen school.
 • Uitzonderlijk, voor wie het inschrijven op afstand niet lukt, kunnen ouders van aangemelde leerlingen op school ontvangen worden, maar alleen onder de volgende voorwaarden:
  • er mogen geen leerlingen op school aanwezig zijn
  • steeds op individuele afspraak
  • met maximaal 3 personen tegelijk
  • volgens de geldende veiligheidsmaatregelen.
 • Een ouder behoudt het recht op inschrijving minstens tot 1 juni 2020, tenzij de ouder schriftelijk (bijvoorbeeld via mail) duidelijk gemaakt heeft dat hij er geen gebruik van wil maken. 
 • Op 29 mei beginnen de vrije inschrijvingen. De vrije inschrijvingen zijn op afstand. Contacteer de school om te vernemen op welke wijze dit het best gebeurt.

Klik hier voor meer info voor ouders over onderwijs en de coronamaatregelen

----------------------

Bekijk het onderstaande schema: wat moet je doen en wanneer? Daaronder volgt een woordje uitleg.

 

  

Een woordje uitleg:

FEBRUARI

Van 3 februari tot 21 februari loopt de voorrangsperiode voor

 • de broertjes/zusjesvan kinderen die reeds op school zitten
 • de kinderen van personeelsledenvan de school.

Alleen deze kinderen mogen nu ingeschreven worden. Dit gebeurt rechtstreeks op de school zelf, best na afspraak.

Let op: In basisscholen De 4 Tuinen en GO! BroeBELschool kunnen de kinderen uit deze voorrangsgroepen niet onmiddellijk inschrijven maar moeten ze eerst aangemeld worden, tijdens dezelfde periode 3 – 21 februari.  De kinderen die toegewezen kunnen worden, kunnen dan op school ingeschreven worden tijdens de periode van 2 tot 20 maart, op de school zelf.

MAART

Van 2 maart tot 31 maart worden alle andere ouders uitgenodigd om hun kind(eren) aan te melden via het AANMELDINGSFORMULIER op deze website. Bij het aanmelden kies je voor een of meerdere scholen in volgorde van voorkeur. De lijst met de scholen vind je hier. Kijk best eerst of er nog vrije plaatsen zijn in het geboorte- of leerjaar van je kind. Het maakt niet uit op welke dag of uur je precies aanmeldt, zolang het maar tussen 2 en 31 maart is.

APRIL

Eind april, ten laatste op 29 april, krijg je een toewijzingsbericht toegestuurd per post. Dan verneem je in welke school je je kind kan inschrijven en, als je kind ergens niet ingeschreven zou kunnen worden, op welke plaats het staat op de wachtlijst. Je krijgt altijd de hoogst mogelijke keuze. Indien er te weinig vrije plaatsen zijn voor alle aangemelde kinderen, hebben kinderen die dichter bij de school wonen voorrang op kinderen die verder wonen.

 MEI

Van 4 mei tot 26 mei kunnen de aangemelde kinderen ingeschreven worden op de toegewezen school. Niet vergeten, want aangemeld is nog niet ingeschreven! Neem contact met de toegewezen school en maak een afspraak.

 JUNI

Vanaf 29 mei kunnen alle kinderen die nog niet ingeschreven zijningeschreven worden in de school van keuze voor zover daar nog voldoende plaats is. Dit gebeurt rechtstreeks op school, best na afspraak.

------

Klik hier voor: