Home

 

Beste ouder,

 

Momenteel loopt de centrale aanmeldings- en inschrijvingsperiode voor schooljaar 2019-2020 voor de basisscholen van Oudenaarde en deelgemeenten. Wat moet je doen en wanneer?

 

Een woordje uitleg:

FEBRUARI

Van 1 februari tot 28 februari loopt de voorrangsperiode voor de broertjes/zusjes van kinderen die reeds op school zitten en voor de kinderen van personeelsleden van de school. Alleen deze kinderen mogen nu ingeschreven worden. Dit gebeurt rechtstreeks op de school zelf, best na afspraak. (Uitzondering: In basisschool De Vier Tuinen moeten  de kinderen uit deze voorrangsgroepen tussen 1 en 15 februari eerst aangemeld worden; de inschrijving gebeurt tussen 18 februari en 8 maart  nadat de beschikbare plaatsen zijn toegewezen).

MAART

Van 1 maart tot 29 maart worden alle andere ouders uitgenodigd om hun kind(eren) aan te melden via het aanmeldingsformulier op deze website. Bij het aanmelden kies je voor een of meerdere scholen in volgorde van voorkeur. De lijst met de scholen vind je hier. Kijk best eerst of er nog vrije plaatsen zijn in het geboorte- of leerjaar van je kind. Het maakt niet uit op welke dag of uur je precies aanmeldt, zolang het maar tussen 1 en 29 maart is.

APRIL

Eind april, ten laatste op 29 april, krijg je een toewijzingsbericht toegestuurd. Dan verneem je in welke school je je kind kan inschrijven en, als je kind ergens niet ingeschreven zou kunnen worden, op welke plaats het staat op de wachtlijst. Je krijgt altijd de hoogst mogelijke keuze. Inden er te weinig vrije plaatsen zijn voor alle aangemelde kinderen, hebben kinderen die dichter bij de school wonen voorrang op kinderen die verder wonen.

 MEI

Van 6 mei tot 24 mei kunnen de aangemelde kinderen ingeschreven worden op de toegewezen school. Niet vergeten, want aangemeld is nog niet ingeschreven! Neem contact met de toegewezen school en maak een afspraak.

 JUNI

Vanaf 28 mei kunnen alle kinderen die nog niet ingeschreven zijn, ingeschreven worden in de school van keuze voor zover daar nog voldoende plaats is. Dit gebeurt rechtstreeks op school, best na afspraak.

 

------

Klik hier voor: