Contact

De scholen

 

Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

 • Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen
  Tel: 055 31 38 62
  E-mail: oudenaarde@vclbzov.be
 • CLB GO!
  Tel: 055 33 74 70
  E-mail: info@clboudenaarde.be

 

 Sociaal Huis

 • Sociale Dienst OCMW
  Tel: 055 46 06 40
  E-mail: info@ocmwoudenaarde.be

 

Lokaal Overlegplatform (LOP)

 • Luc Top
  Tel: 0499 80 89 67
  E-mail: luc.top@ond.vlaanderen.be