Waarom aanmelden

 

Aanmelden is niet verplicht, maar wel sterk aangeraden als je een goede kans wil maken om een plaats te vinden in de school van je voorkeur. Kinderen die aangemeld worden, hebben voorrang op kinderen die niet aangemeld worden. Kinderen die niet aangemeld worden, mogen rechtstreeks ingeschreven worden in de school, maar pas in de maand JUNI, na de aangemelde kinderen.

De procedure van aanmelden is de meest eenvoudige en doeltreffende manier om in elke school een evenwichtige sociale mix te realiseren:

  1. Het Vlaamse decreet op het inschrijvingsrecht schrijft immers voor dat elke school een vast aantal plaatsen zou voorbehouden voor leerlingen die beantwoorden aan minstens één van deze sociale kenmerken: (1) het gezin ontvangt een schooltoelage, (2) de moeder bezit geen diploma secundair onderwijs.  Alle basisscholen in Oudenaarde hebben gezamenlijk beslist om tijdelijk, voor de duur van de aanmeldingsperiode, 25% van hun vrije plaatsen voor deze kinderen voor te behouden, tegenover 75% voor de andere kinderen. Het aanmeldingssysteem verwerkt deze sociale voorrangsregels automatisch. Op het einde van de aanmeldingsperiode vervalt deze sociale voorrang en worden alle leeg gebleven plaatsen aangevuld.
  2. Wanneer op een school te weinig plaatsen zijn, hebben in een aanmeldingsprocedure kinderen die dichter bij de school wonen voorrang op kinderen die verder wonen. Op die manier kiezen de basisscholen in Oudenaarde voor het principe ‘school in de buurt’. Het aanmeldingssysteem berekent alle afstanden tussen de school en het domicilieadres van het kind automatisch. De afstand wordt berekend in vogelvlucht.

Opgelet: eerst tellen de sociale voorrangsregels, daarna pas komt de voorrang voor wie dichter bij de school woont!