Wie kan aanmelden

Wie kan best WEL aangemeld worden?

  • Kleuters geboren in 2019, ook als zij laat op het jaar geboren zijn (december) en nog niet in 2021-2022 kunnen instappen.
  • Kinderen van 3 tot 12 jaar die van school veranderen.

Wie moet NIET aangemeld worden?

  • Kinderen die op dezelfde school blijven. Dan hoef je niets te doen. Je kind is reeds ingeschreven. Ook als je kleuter de overstap maakt naar het eerste leerjaar, moet je niet aanmelden of opnieuw inschrijven, als het binnen dezelfde school is.
  • Kinderen voor het buitengewoon onderwijs. Deze kinderen worden rechtstreeks ingeschreven in de school voor buitengewoon onderwijs. De lijst met scholen voor buitengewoon onderwijs vind je hier.
  • Kinderen die al een broer of zus hebben in de school. Deze kinderen hebben wettelijke voorrang op andere kinderen en kunnen rechtstreeks ingeschreven worden in de school in de maand FEBRUARI. Je wordt verwittigd door de school.
  • Kinderen van personeelsleden van de school. Deze kinderen hebben wettelijke voorrang op andere kinderen en kunnen rechtstreeks ingeschreven worden in de school in de maand FEBRUARI. Je wordt verwittigd door de school.