Veelgestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden ?

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

Wat zijn gekoppelde aanmeldingen ?

Hoe wordt de afstand berekend?

Wat als ik binnenkort verhuis ?

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd in een school van mijn keuze ?

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Mijn peutertje van 2,5 jaar is ingeschreven. Wanneer mag het starten? (instapdata)

 

 

Moet ik mijn kind aanmelden ?

Dat is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je voor het schooljaar 2022-2023 voor een school in Oudenaarde pas inschrijven vanaf 1 juni 2022. De kans bestaat dat op dat moment in een aantal van de scholen geen vrije plaatsen meer zullen zijn.

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan. Alle vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Je vindt het aantal vrije plaatsen op deze website op de pagina Vrije plaatsen . Hou er rekening mee dat dit de cijfers bij het begin van de periode. Hoe meer mensen tijdens de periode voor een school aanmelden, hoe minder plaatsen er zijn.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om aan te melden. 
Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de Kids-ID van je kind of op een kleefbriefje van de mutualiteit.

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

 

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

We volgen zo veel mogelijk je schoolkeuze.
Is er voldoende plaats vrij in de school van je eerste keuze, dan wordt deze automatisch toegewezen.
Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod.


Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen, maar hierbij wordt op voorhand rekening gehouden met de verdeling van aantal plaatsen op basis van leerlingenkenmerken, in het streven van elke school naar een goede sociale mix.

Hoe gebeurt dit?

Elke school verdeelt haar totaal aantal plaatsen tussen zogenaamde ‘indicatorleerlingen’ en ‘niet-indicatorleerlingen’. Kinderen zijn 'indicatorleerling' als ze aan één of beide gelijke onderwijsindicatoren beantwoorden: (1) de moeder van de leerling heeft geen (erkend) diploma van het secundair onderwijs (2) het gezin ontvangt in het huidige (of vorige) schooljaar een schooltoelage. Kinderen die aan geen van beide indicatoren beantwoorden, zijn niet-indicatorleerlingen.

Voor alle basisscholen in Oudenaarde is die verdeling 35%-65%, dit is zo afgesproken in het LOP op basis van het algemene gemiddelde in groot-Oudenaarde. Dat betekent dat voor elke leerlingengroep (klas of geboortejaar) de helft van het aantal plaatsen op voorhand voorbehouden is voor indicatorleerlingen en de andere helft voor niet-indicatorleerlingen (bv. 20 plaatsen in het eerste leerjaar: 7 voor indicatorleerlingen en 13 voor niet-indicatorleerlingen). Welke plaatsen nog vrij zijn, hangt af van de huidige leerlingenbevolking op de school en van de broertjes/zusjes die reeds ingeschreven zijn. Dit is voor elke school en elke leerlingengroep anders, je kan de stand van zaken bij het begin van de aanmeldingsperiode terugvinden op de pagina Vrije plaatsen.Ten tweede is het niet omdat een bepaald aantal plaatsen voor een bepaalde groep is voorbehouden, dat dit ook allemaal ingevuld worden. Als er in de ene groep minder leerlingen worden aangemeld dan voorzien, gaan de plaatsen naar de andere groep.

 

Wat zijn gekoppelde aanmeldingen ?

Als je meerdere kinderen wil aanmelden en je wil dat alle kinderen op dezelfde school zitten, dan kan je een gekoppelde aanmelding doen (onder stap 5). Opgelet: elk van de kinderen moet apart aangemeld en gekoppeld worden.

Hou er wel rekening mee dat de plaatsen alleen maar toegewezen worden als er voor elk van jouw aangemelde kinderen een plaats vrij is in de school. Is er voor 1 van de kinderen geen plaats in de school, dan krijgt geen enkel kind een plaats toegewezen.

Indien er geen plaats is voor alle gekoppelde kinderen, is het aangeraden om contact te nemen met de LOP-deskundige (Luc Top, 0499 80 89 67, luc.top@ond.vlaanderen.be) of de school van voorkeur. Het is mogelijk dat een school haar capaciteit verhoogt om een broer of zus toch toe te laten. Opgelet: de scholen mogen dit doen maar moeten dit niet doen. Er kunnen altijd redenen zijn waardoor dit niet haalbaar is (bv. in een klas zitten al meer leerlingen dan wenselijk).

 

Hoe wordt de afstand berekend?

Voor de afstand tot de school geldt vogelvlucht. De correcte berekening van het adres (coördinaten) door de computer wordt gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

Google Maps is minder accuraat. Het geeft voor heel wat adressen slechts een benadering van de exacte coördinaten.

 

Wat als ik binnenkort verhuis ?

Als je met een officieel document kan aantonen dat je in de loop van het betrokken schooljaar op een ander adres zal wonen, dat dichter ligt bij de gekozen school, dan mag je dit toekomstige adres invullen bij de aanmelding, op voorwaarde dat je met een document kan aantonen dat dit adres geldig is.

Dit document kan zijn: een akte, een compromis, een huurcontract, een bouwvergunning…Bij twijfel, neem contact met de LOP-deskundige (Luc Top, 0499 80 89 67, luc.top@ond.vlaanderen.be).

We vragen om dit document voor te leggen bij de inschrijving op school in april-mei. Zonder een dergelijk document is de toewijzing niet geldig en kan de school de inschrijving weigeren.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de LOP-deskundige : Luc Top, 0499 80 89 67, luc.top@ond.vlaanderen.be.

 

Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd in een school van mijn keuze ?

Je kan terecht bij de LOP-deskundige: Luc Top, 0499 80 89 67, luc.top@ond.vlaanderen.be. De LOP-deskundige zal je klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Als je nog steeds vindt dat de weigering onterecht was, dan kan je terecht bij de Commissie Leerlingenrechten. De contactgegevens van deze commissie vind je op www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Breng volgende documenten mee bij de inschrijving:

  • De toewijzingsbrief voor inschrijving in de school
  • Kids-ID van je kind of een kleefbriefje van de mutualiteit (voor het rijksregisternummer)
  • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
  • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe (toekomstige) domicilieadres waarmee je hebt aangemeld, als dit verschillend is van het huidige domicilieadres
  • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag

 

Mijn peutertje van 2,5 jaar is ingeschreven. Wanneer mag het starten? (instapdata)

 

Kindjes geboren tot en met… 

stappen ten vroegste in na… 

dus vanaf…

1 maart 2020

de zomervakantie

dinsdag 1 september 2022

7 mei 2020

de herfstvakantie

maandag 8 november 2022

9 juli 2020

de kerstvakantie

maandag 10 januari 2023

1 augustus 2020

instap 1 februari

maandag 1 februari 2023

7 september  2020

de krokusvakantie

maandag 7 maart 2023

19 oktober 2020

de paasvakantie

maandag 19 april 2023

30 november 2020

Hemelvaart

maandag 30 mei 2023

Is uw kindje geboren na 30 november? Dan mag het pas instappen in september 2023. Maar je schrijft het best nu al in!