Veelgestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden ?

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

Wat zijn gekoppelde aanmeldingen ?

Hoe wordt de afstand berekend?

Wat als ik binnenkort verhuis ?

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd in een school van mijn keuze ?

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Mijn peutertje van 2,5 jaar is ingeschreven. Wanneer mag het starten? (instapdata)

 

 

Moet ik mijn kind aanmelden ?

Dat is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je voor het schooljaar 2023-2024 voor een school in Oudenaarde pas inschrijven vanaf 23 mei 2023. De kans bestaat dat op dat moment in een aantal van de scholen geen vrije plaatsen meer zullen zijn.

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan. Alle vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Je vindt het aantal vrije plaatsen op deze website op de pagina Vrije plaatsen . Hou er rekening mee dat dit de cijfers bij het begin van de periode. Hoe meer mensen tijdens de periode voor een school aanmelden, hoe minder plaatsen er zijn.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om aan te melden. 
Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de Kids-ID van je kind of op een kleefbriefje van de mutualiteit.

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

 

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

We volgen zo veel mogelijk je schoolkeuze.
Is er voldoende plaats vrij in de school van je eerste keuze, dan wordt deze automatisch toegewezen.
Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod.Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen.

  

Hoe wordt de afstand berekend?

Voor de afstand tot de school geldt vogelvlucht. De correcte berekening van het adres (coördinaten) door de computer wordt gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

Google Maps is minder accuraat. Het geeft voor heel wat adressen slechts een benadering van de exacte coördinaten.

 

Wat als ik binnenkort verhuis ?

Als je met een officieel document kan aantonen dat je in de loop van het betrokken schooljaar op een ander adres zal wonen, dat dichter ligt bij de gekozen school, dan mag je dit toekomstige adres invullen bij de aanmelding, op voorwaarde dat je met een document kan aantonen dat dit adres geldig is.

Dit document kan zijn: een akte, een compromis, een huurcontract, een bouwvergunning…Bij twijfel, neem contact met de LOP-deskundige (Luc Top, 0499 80 89 67, luc.top@ond.vlaanderen.be).

We vragen om dit document voor te leggen bij de inschrijving op school. Zonder een dergelijk document is de toewijzing niet geldig en kan de school de inschrijving weigeren.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de LOP-deskundige : Luc Top, 0499 80 89 67, luc.top@ond.vlaanderen.be.

 

Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd in een school van mijn keuze ?

Je kan terecht bij de LOP-deskundige: Luc Top, 0499 80 89 67, luc.top@ond.vlaanderen.be. De LOP-deskundige zal je klacht voorleggen aan de ombudsdienst. 

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Breng volgende documenten mee bij de inschrijving:

  • De toewijzingsbrief voor inschrijving in de school
  • Kids-ID van je kind of een kleefbriefje van de mutualiteit (voor het rijksregisternummer)
  • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
  • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe (toekomstige) domicilieadres waarmee je hebt aangemeld, als dit verschillend is van het huidige domicilieadre

 

Mijn peutertje van 2,5 jaar is ingeschreven. Wanneer mag het starten? (instapdata)

 

Kindjes geboren tot en met… 

stappen ten vroegste in na… 

dus vanaf…

1 maart 2021

de zomervakantie

dinsdag 1 september 2023

8 mei 2021

de herfstvakantie

maandag 6 november 2023

10 juli 2021

de kerstvakantie

maandag 8 januari 2024

1 augustus 2021

instap 1 februari

maandag 1 februari 2024

7 september  2021

de krokusvakantie

maandag 19 februari 2024

19 oktober 2021

de paasvakantie

maandag 15 april 2024

30 november 2021

Hemelvaart

maandag 13 mei 2024

Is uw kindje geboren na 30 november? Dan mag het pas instappen in september 2024. Maar je schrijft het best nu al in!