Vrije plaatsen

Eind februari verschijnt hier de lijst met het aantal vrije plaatsen per school op 1 maart 2018, d.i. het begin van de aanmeldingsperiode.